Juridisch

Mr S.W. van Dijk is in het Nederlandse handelsregister ingeschreven onder nr.08194320.

Mr Drs M.M. van Arnhem is in het Nederlandse handelsregister ingeschreven onder nr. 08194042.

Het advocatenkantoor Mr S.W. van Dijk  -   Mr Drs M.M. van Arnhem,  Advocaten Apeldoorn, is een maatschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 54221897. De vennoten zijn Mr S.W. van Dijk en Mr Drs M.M. van Arnhem.

Het advocatenkantoor Advocaat Sip van Dijk is een eenmanszaak van Mr S.W. van Dijk naar Zwitsers recht, ingescheven in het Handelsregister van het Kanton Schwyz, Zwitserland, onder nummer CH-130.1.013.640-3.

De cliënt wordt steeds tijdig voor het aangaan van de overeenkomst medegedeeld met wie de cliënt de overeenkomst van opdracht zal aangaan.

 

Mr S.W. van Dijk is Advocaat, ingeschreven in Nederland, eveneens als Nederlands Advocaat ingeschreven in Zwitserland ingevolge art. 28 BGFA (Zwitserse Advocatenwet) bij het Kantonsgericht te Schwyz.

Mr S.W. van Dijk is lid van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Gelderland en van de Nederlandse Orde van Advocaten en daarnaast lid van het Anwaltsverband des Kantons Schwyz en het Schweizerischer Anwaltsverband (Zwitserse Orde van Advocaten).

Mr Drs M.M. van Arnhem is Advocaat, ingeschreven in Nederland.

Mr Drs M.M. van Arnhem is lid van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Gelderland en van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Op grond van de technische eigenschappen van internet kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor de volledigheid en de juistheid van de op deze website opgenomen informatie.

 

Voor kantoor Nederland en voor kantoor Zwitserland:

Op alle met ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De Rechtbank Gelderland, Nederland, is de uitsluitend bevoegde rechter voor alle geschillen, voortvloeiende uit met ons gesloten overeenkomsten.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico in de betreffende zaak zoals in de verzekeringspolis bepaald.

 

Het Nederlandse kantoor beschikt over een klachtenregeling. Op verzoek wordt een exemplaar van de tekst toegezonden.

Het Nederlandse kantoor heeft voorzien in vervanging bij afwezigheid. De namen en contactgegevens van de vervangende advocaten worden op verzoek meegedeeld.

Het Nederlandse advocatenkantoor Mr S.W. van Dijk -   Mr Drs M.M. van Arnhem, Advocaten Apeldoorn heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, welke ook voor Mr S.W. van Dijk en Mr Drs M.M. van Arnhem geldt.

Het Zwitserse advocatenkantoor Advocaat Sip van Dijk heeft een individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering.